Chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi áp dụng từ 01/07/2014 đến 31/07/2014

- Tặng 2cc mật trị giá 200.000 đ.

- Tặng 100gam huyết hươu trị giá 300.000 đ.